samedi 12 avril 2014

Breath Taking A MUST SEE & CÒN GẶP NHAU

Breath Taking A MUST SEE & CÒN GẶP NHAU

Còn gặp nhau...


Còn gặp nhau thì hãy cứ vui 
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, 
Lợi danh như bóng mây chìm nổi 
Chỉ có tình thương để lại đời.
 

 photo Con-gap-nhau1_zps25da9eea.jpeg


Còn gặp nhau thì hãy cứ thương 
Tình người muôn thuở vẫn còn vương, 
Chắt chiu một chút tình thương ấy 
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường
.


 photo Con-gap-nhau2_zps9273cce5.jpeg


Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi 
Bao nhiêu thú vị ở trên đời, 
Vui chơi trong ý tình cao nhã 
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. 


 photo Con-gap-nhau3_zps1c6de4ad.jpeg


Còn gặp nhau thì hãy cứ cười 
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi 
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị 
Cho đẹp lòng tất cả mọi người. photo Con-gap-nhau4_zpsdbb369b6.jpeg


Còn gặp nhau thì hãy cứ chào 
Giữa miền đất rộng với trời cao, 
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước 
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. 

 photo Con-gap-nhau5_zps041349c6.jpeg


Còn gặp nhau thì hãy cứ say 
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay 
Say thơ, say nhạc, say bè bạn 
Quên cả không gian lẫn tháng ngày. 


 photo Con-gap-nhau6_zps43d13b6a.jpeg


Còn gặp nhau thì hãy cứ đi 
Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi 
An nhiên tự tại - lòng thanh thản 
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ

 photo Con-gap-nhau7_zps4c4b20b4.jpeg


Khi vui luôn có nhau trong tình tri kỷ. 
Lúc buồn cũng có nhau trong tình tương ái tương thân, 
nói với nhau những lời yêu thương dịu ngọt, cho nhau những nụ cười, những niềm vui, những ngọt bùi, 
để khi theo quy luật  tự nhiên, luật vô thường, mọi vật đều có thể mất đi, thì “chỉ có Tình Thương để lại đời!”...


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire