Bạn có thể làm ở 65 Nguyễn Du, Q1 - Phòng khám SOS. Tuy nhiên giá hơi mắc vì làm xét nghiệm ADN do các lãnh sự quán yêu cầu trong trường hợp xin visa nhập cảnh. Chi phí là 1,350.00USD. Mẫu xét nghiệm được làm tại Úc.